Tarımsal Yayım ve Danışmanlık

amac dokumanpersgorsel   problemilet

 TARIMSAL YAYIM VE DANIŞMANLIK

            Yaşamın her alanında gerçekleştirilen teknolojik gelişmeler tarım sektöründe de yoğun olarak gerçekleşmektedir. Artan nüfusu besleyebilmek için gıda üretiminde sürekli bir artış sağlanırken, günümüz insanının çevre ve sağlıklı gıda konusundaki duyarlılığı tarımsal üretimde yeni teknolojilerin geliştirilmesini zorunlu kılmıştır. Sonuçta; emek, sermaye, ve arazi gibi üretim faktörlerinin arasına bilgi de çok önemli bir üretim faktörü olarak girmiştir.

Bu nedenle bilginin çiftçiye, mahallinde, zamanında, uygun tekniklerle ve yeterli düzeyde verilmesini sağlayan Tarımsal Yayım, ulusal tarım politikalarının en önemli bileşenlerinden birisidir. Teknolojiyi geliştirmeyi ve geliştirilen teknolojileri çiftçisine en etkili şekilde ulaştırılmasını “Ulusal Tarım Politikasının” odağına yerleştirmeyen ülkelerin uluslar arası arenada rekabet şansının olmayacağı tartışılmaz bir gerçektir.

Bu gelişmeler doğrultusunda Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından “ Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmelik “ hazırlanarak 08 Eylül 2006 tarih ve 26283 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Söz konusu yönetmelik ile; kamu, üretici örgütleri, sivil toplum örgütleri, tarımsal danışmanlık şirketleri ve serbest tarım danışmanlarınca yerine getirilecek tarımsal yayım ve danışmanlık hizmetlerinin yürütülmesi ile ilgili usul ve esaslar belirlenmiştir.

Görev yapacak olan yayımcı ve danışmanlara, eğitim ve yayım hizmetlerini yürütebilmeleri için gerekli mesleki yeterliliği kazandırmak amacıyla, bakanlık, meslek kuruluşları ve üniversiteler tarafından tarımsal yayım ve danışmanlık sertifika eğitimleri düzenlenmektedir.

Tarımsal yayım ve danışmanlık hizmetlerinin yasal bir çerçeve dahilinde, mesleki yeterliliği belgelenmiş, sürekli kendilerini geliştiren, yeni bilgi ve teknolojileri takip eden danışmanlar tarafından yürütülmesi, tarım sektörümüzün teknoloji üreten, bunu kullanan ve bu yolla dünya ile rekabet eden bir sektör haline gelmesine önemli katkı sağlayacaktır.

Tarımsal yayımın modern uygulamalarının örneklerinin ortaya çıkması 19. Yüzyıla dayanmaktadır. Ancak tarımsal yayımın tarihi çok eskidir. Bilinen ilk yazılı yayım örneği Mezopotamya’dan çıkan kil tabletlerdir. M.Ö. 1800’lere ait bu tabletlerde çiftçiden alınacak vergi gelirindeki kaybı azaltmak amacıyla sulama tekniklerinin geliştirilmesi ve büyük kemirgenlerden kurtulma üzerine öneriler bulunmaktadır. Yine Mısır Piramitlerinde, Eski Yunan ve Fenike’de, Roma kaynaklarında, Çinde ve Hun Hanedanlıklarına kadar geçmişe dayanan belgeler bulunmuştur. Türkiye’de ilk Tanzimat Döneminde başlayan eğitim çalışmaları, kurulan okullar ve sivil toplum kuruluşları ile sürekli gelişerek günümüze kadar ulaşmıştır.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’da teşkilatlanma yapısını günümüz normlarına uygun olacak şekilde düzenlemeler yaparak geliştirme yoluna gitmektedir. Bakanlık, il ve ilçe teşkilatlarında uygun tanımlamalar yapılmış ve sorumluluklar dağıtılmıştır. Sürekli olarak sistemde düzenleme ve geliştirme yapılmaktadır

 

tarimsal-yayim-ve-danismanlik

 

Karayemiş Yetiştiriciliği Kivi Yetiştiriciliği Kokulu Üzüm Yetiştiriciliği Likapa Yetiştiriciliği Rize Ziraat Odası Çay Bitkisinin Özellikleri Rize Ziraat Odası Çayın Gübrelenmesi Rize Ziraat Odası Çayda Budama Rize Ziraat Odası Yeşil Çay ve Sağlık Rize Ziraat Odası Çay ve Çaykur

TZOB Haberler

Hava Durumu