Oda Yönetim Kurulunun Görevleri

Oda yönetim kurulunun görevleri
Madde 12
(09.06.2004 tarihli ve 5184 sayılı Kanunun 11’inci maddesi ile başlık ve metin değiştirilmiştir.)
(1) Oda yönetim kurulunun başlıca görevleri şunlardır:
a) Mevzuat çerçevesinde odanın işlerini yürütmek ve kanunî görevlerini gerçekleştirmek.
b) Oda muhasebe kayıtlarını bilanço esasına göre tutmak ve bütçe, kesin hesap ve aktarma tekliflerini, aylık mizan ve bunlara ait raporları oda meclisine sunmak.
c) Oda genel sekreterinin dışında odada çalıştırılacak personeli atamak ve gerektiğinde görevlerine son vermek.
d) Oda meclisine ceza ve ödül tekliflerinde bulunmak, kendi yetkisi dahilindeki cezaları vermek, meclisçe verilecek karar ve cezaları uygulamak.
e) Hakem ve bilirkişi listelerini hazırlayarak meclisin onayına sunmak.
f) Çiftçiliğe ve oda üyelerine ait belgeleri tasdik etmek.
g) Çiftçi kayıtlarını ve üye defterlerini tutmak.
h) Bütçe dahilinde harcamalar yapmak.
ı) Tarımsal endeks ve istatistikleri tanzim etmek.
i) Odanın taşınır ve taşınmaz mallarını yönetmek ve korumak.
j) Tarım ürünlerinin piyasa fiyatlarını takip ederek çiftçileri bilgilendirmek.
k) Meslekî toplantılara gönderilecek temsilcileri belirlemek.

Karayemiş Yetiştiriciliği Kivi Yetiştiriciliği Kokulu Üzüm Yetiştiriciliği Likapa Yetiştiriciliği Rize Ziraat Odası Çay Bitkisinin Özellikleri Rize Ziraat Odası Çayın Gübrelenmesi Rize Ziraat Odası Çayda Budama Rize Ziraat Odası Yeşil Çay ve Sağlık Rize Ziraat Odası Çay ve Çaykur

TZOB Haberler

Hava Durumu