Oda Meclisinin Görevleri

Oda meclisinin görevleri
Madde 10
(09.06.2004 tarihli ve 5184 sayılı Kanunun 9’uncu maddesi ile başlık ve metin değiştirilmiştir.)
(1) Oda meclisinin başlıca görevleri şunlardır:
a) Bu Kanunun amacını gerçekleştirmek için gerekli kararları ve tedbirleri almak.
b) Kendi üyeleri arasından oda yönetim kurulunu seçmek ve gerektiğinde değiştirmek.
c) Oda içinde veya çiftçiler arasında doğabilecek ihtilafları çözmeye çalışmak.
d) Oda üyeleri hakkında bu Kanunda yazılı cezaları karara bağlamak.
e) Yönetim kurulunun tespit ettiği giriş ücreti ve yıllık aidat miktarlarına karşı oda üyelerinin yapacağı itirazları inceleyerek kesin karara bağlamak.
f) Yurt içi ve yurt dışında tarımsal ve ekonomik kuruluşlara üye olmak, üye kabul etmek ve benzeri hususları karara bağlamak ile bunlardan uluslararası kuruluşlara ait olanları Birliğin onayına sunmak.
g) Muhtaç çiftçilere odaca yapılacak ekonomik, sosyal ve teknik yardımları karara bağlamak.
h) Eğitim ve yayım programlarını hazırlamak, hazırlatmak ve uygulamaları ile ilgili kararlar almak.
ı) Oda kadro ve bütçesi ile çalıştırılacak personelin ücretlerini tespit etmek, yönetim kurulunun teklifi üzerine bütçe üzerinde gerekli görüşmeleri yapmak, kesin hesapları karara bağlamak, hakem ve bilirkişi listelerini onaylamak.
i) Yönetim kurulunun teklifi üzerine gerekli gördüğü konularda komiteler kurmak.

Karayemiş Yetiştiriciliği Kivi Yetiştiriciliği Kokulu Üzüm Yetiştiriciliği Likapa Yetiştiriciliği Rize Ziraat Odası Çay Bitkisinin Özellikleri Rize Ziraat Odası Çayın Gübrelenmesi Rize Ziraat Odası Çayda Budama Rize Ziraat Odası Yeşil Çay ve Sağlık Rize Ziraat Odası Çay ve Çaykur

TZOB Haberler

Hava Durumu