Çay Pirimi Hakkında

Kategori : Duyurular - Etiketler : - Tarih : 17 Mart 2015

cayTürkiye Tarım Havzaları Modeline Göre 2010 Yılı Yaş Çay Ürünü Fark Ödemesi Desteğine Dair 2010/477 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 19 Haziran 2010 tarih, 27616 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

– Doğu Karadeniz, Çoruh ve Orta Karadeniz Havzalarında ruhsatlı çay alanlarında 2010 yılı üretim sezonunda yaş çay yaprağı üreterek satışını yapan üreticiler fark ödemesi desteğinden faydalanacaktır.

 Ruhsatlı üreticilerine 2010 yılı yaş çay ürünü için kilogram başına 11,5 Kuruş fark ödemesi yapılacaktır.

– Yaş çay ürünü destekleme priminden, ruhsatlı üretici olup, bundan önceki Kararnameler ile destekleme priminden faydalanmak için kamu ve özel sektör işletmelerine başvuruda bulunan ve 2010 yılında da üreticiliği devam eden ruhsatlı üreticilerin belgeleri, 2010 yılı fark ödemesi içinde geçerli olacaktır.  Bu üreticilere, kamu ve/veya özel sektör yaş çay işleme tesisleri tarafından, 2010 yılında sattıkları çay miktarı üzerinden, 2010 yılı fark ödemesi desteği, başvuru yapılmaksızın tahakkuk ettirilecektir.

-Ancak, ÇAY-KUR’a ve/veya özel sektör işletmelerine sattıkları çay nedeniyle, bu fark ödemesi desteğinden ilk defa yararlanmak isteyenler ile bu yıl farklı bir özel sektör işletmelerine yaş çay satan ruhsatlı üreticiler, 24/12/2010 tarihine kadar Çiftçi Belgesi, üzerinde T.C. kimlik numarası olan nüfus cüzdanının fotokopisi veya vukuatlı nüfus kayıt örneği fotokopisi ve müracaat dilekçesi ile birlikte çay sattıkları kamu ve/veya özel sektör işletmelerine başvuracaklardır.

       *  Ruhsatlı üreticilerin 2010 yılında üretip satmış oldukları yaş çay miktarları ruhsatlı alanları ile ilişkilendirilir. Ruhsatlı alanlardaki üretim farklılıklarından dolayı üreticilerin 2010 yılında sattıkları çay miktarının; budamaya tabi tutulan çaylıklar nedeniyle üreticilerin uğradığı gelir kaybının tazminine ilişkin gelir kaybı hesaplanmasında belirlenmiş dekar başına ortalama üretim miktarının en fazla iki katına kadar olan kısmına fark ödemesi desteği yapılır. Fazlalık olan kısım dikkate alınmaz. Buna göre destek tutarları hesaplanır ve hesaplanan destek tutarları, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından ödenek tahsisi için Tarım ve Köyişleri Bakanlığına bildirilir.

Tüm çiftçilerimize önemle duyurulur.
Karayemiş Yetiştiriciliği Kivi Yetiştiriciliği Kokulu Üzüm Yetiştiriciliği Likapa Yetiştiriciliği Rize Ziraat Odası Çay Bitkisinin Özellikleri Rize Ziraat Odası Çayın Gübrelenmesi Rize Ziraat Odası Çayda Budama Rize Ziraat Odası Yeşil Çay ve Sağlık Rize Ziraat Odası Çay ve Çaykur

TZOB Haberler

Hava Durumu